Kontakt z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną

Adres:

       Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
       w Proszowicach
       32-100 Proszowice
       ul. Kolejowa 10
       tel: nowy numer od 1 września 2016: 12 307 03 36

       e-mail: poradniapsychologiczna1@wp.pl,
        http://poradnia.proszowice.edu.pl