HARMONOGRAM SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA  

DLA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKÓŁ Z TERENU POWIATU PROSZOWICKIEGO

        w roku szkolnym 2017/2018 (pierwsze czwartki miesiąca, o godz. 14.00) 

 

Koordynator sieci – Zdzisława Stopińska

5 października 2017r.

prowadzący: Z. Stopińska, I. Mącznik – Sułowska, M. Dubik

9 listopada 2017r.

prowadzący: Z. Stopińska, M. Batog - Rzadkowska

7 grudnia 2017r.

prowadzący: Z. Stopińska, I. Mącznik - Sułowska

4 stycznia 2018r.

prowadzący: Z. Stopińska, M. Batog - Rzadkowska

1 lutego 2018r.

prowadzący: Z. Stopińska, M. Lubaszek – Frączek

1 marca 2018r.

prowadzący: Z. Stopińska, A. Nawrocka

5 kwietnia 2018r.

prowadzący: Z. Stopińska, K. Wieczorek - Socha

4 maja 2018r.

prowadzący: Z. Stopińska, M. Lubaszek – Frączek

7 czerwca 2018r.

Prowadzący: Z. Stopińska, M. Biednik

 

 HARMONOGRAM SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

DLA LOGOPEDÓW PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ Z TERENU POWIATU

PROSZOWICKIEGO


Koordynator sieci - Agnieszka Gąsior
 
9 listopada 2017r., godz. 15.00
18 stycznia 2018r., godz. 15:00 
12 kwietnia 2018r.., godz. 15.00
 
 
UNIWERSYTET DLA RODZICÓW

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza rodziców, którzy chcą polepszyć swoje umiejętności wychowawcze, skutecznie porozumiewać się i rozwiązywać problemy z dziećmi na bezpłatne warsztaty UNIWERSYTET  DLA RODZICÓW.

W programie:

- Kiedy pozwolic, kiedy zabronić - jak nauczyc dziecko przestrzegania reguł i zasd (16.11.2017r.)
-  Jak pomóc dziecku, by radziło sobie z własnymi uczuciami ( 7.12.2017r.)
- Jak zachęcić dziecko do współpracy i uczyc samodzielności (11.01.2018r.)
- Jak udzielać pochwał i uczyć szacunku do siebie i innych (08.02.2018r.)
- Jak wprowadzić dziecko w samodyscyplinę i unikać stosowania kar (01.03.2018r.)

 Zajęcia odbywają się w siedzibie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o godz. 16:00. Informacje i zapisy dla zainteresowanych będą telefonicznie w godz. 8:00-18:00 (tel. 12 307-03-36) lub osobiście w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Proszowicach, ul. Kolejowa 10.

 PUNKTY KONSULTACYJNE

Zapraszamy dzieci, młodzież i rodziców do działających w Poradni Punktów:

  • Punkt Informacji Zawodowej - pierwszy wtorek miesiąca godz. 15:00–16:30.
  • Punkt dla dyslektyków - pierwszy piatek miesiąca godz. 16.00–17.00.
  • Punkt socjoterapeutyczny i psychoedukacyjny - pierwszy piatek miesiąca godz. 16.00 - 17.00

 

 DNI OTWARTE PORADNI

16  listopada 2017r. odbędą się  Dni Otwarte Poradni dla społeczności lokalnej. Dzieci i rodzice będą mogli zapoznać się z warunkami i metodami pracy, a także będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji porad psychologów, pedagogów, logopedów oraz terapeuty rodzin. 
 
 
 
 KONFERENCJE POWIATOWE
 
23 listopda 2017r. o godz. 16.00 w siedzibie Poradni odbędzie się konferencja powiatowa dla nauczycieli przedszkoli, pt.: "Wpływ urządzeń multimedialnych na rozwój mowy i rozwój poznawczy dziecka".
 
 
25 stycznia 2018r. o godz. 15.30 w siedzibie Poradni odbędzie się konferencja powiatowa dla doradców zawodowych, pt.: " Nowe wyzwania dla doradcy zawodowego w szkole".
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 
 
AKCJA U PROGU SZKOŁY
 
15 marca 2018r. – odbędzie się Akcja  „U progu szkoły” -  ma ona na celu: poinformowanie rodziców jakie są aktualne wymagania w klasie pierwszej szkoły podstawowej, pomóc rodzicom w ocenieniu czy ich dziecko gotowe jest do podjęcia nauki w szkole podstawowej, a także udzielenie porady jak pomóc dziecku w jego rozwoju emocjonalnym i społecznym, aby łatwo przystosowało się do życia szkolnego.

 

 ZESPOŁY ORZEKAJĄCE

Plan posiedzeń Zespołów Orzekających w roku szkolnym 2017/2018:

1) dnia 7 września 2017r.

2) dnia 21 września 2017r.

3) dnia 12 października 2017r.

4) dnia 26 października 2017r.

5) dnia 9 listopada 2017r.

6) dnia 23 listopada 2017r.

7) dnia 14 grudnia 2017r.

8) dnia 28 grudnia 2017r.

9) dnia 11 stycznia 2018r.

10) dnia 25 stycznia 2018r.

11) dnia 8 lutego 2018r.

12) dnia 22 lutego 2018r.

13) dnia 8 marca 2018r.

14) dnia 16 marca 2018r.

15) dnia 12 kwietnia 2018r.

16) dnia 26 kwietnia 2018r.

17) dnia 10 maja 2018r.

18) dnia 24 maja 2018r.

19) dnia 15 czerwca 2018r.

20) dnia 28 czerwca 2018r.

21) dnia 12 lipca 2018r.

 22) dnia 23 sierpnia 2017r.

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW:

poniedziałek:    godz: 13.00 - 14.00

środa:               godz: 12.00 - 13.00

czwartek:          godz: 9.00 - 10.00

piątek:              godz: 12.00 - 13.00

Wnioski prosimy składać najpóźniej 2 dni przed posiedzeniem Zespołu. Wymagane są podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka/osób (podmiotów) sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem lub pełnoletniego ucznia.

 

 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Od października w Poradni odbywają się zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, prowadzone przez Zespół, w skład którego wchodzą specjaliści: psycholog, pedagog, oligofrenopedagog, neurologopeda, rehabilitant, lekarz. Spotkania odbywają się według harmonogramu, w porozumieniu z rodzicami dzieci.

Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. 

 

Wymogiem niezbędnym do zakwalifikowania na zajęcia jest Opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

 

PRACA W TERENIE

 Pomagamy rozwiązywać różne problemy oraz wspierać nauczycieli na terenie przedszkoli i szkół.

Opiekunowie poszczególnych gmin:

 

 MEDIACJE

Dotyczą różnych problemów: konfliktów rodzinnych, spraw o rozwód, sporów rówieśniczych, konfliktów między nauczycielami a rodzicami.

Ustalenie terminu pierwszego spotkania odbywa się w sekretariacie Poradni.

 

 SYSTEMOWA TERAPIA RODZIN

To poprawianie zaburzonych relacji rodzinnych, które negatywnie wpływają na funkcjonowanie każdego członka rodziny, szczególnie dzieci. 

Bierze w niej udział cała rodzina, ponieważ rodzina jest pewnym systemem, w którym poszczególne osoby pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują.

Ustalenie terminu pierwszego spotkania odbywa się w sekretariacie Poradni.