Pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Dyrektor Poradni mgr Zdzisława Stopińska
 

 

Pedagodzy - oligofrenopedagodzy:

 • mgr Zdzisława Stopińska
 • mgr Magdalena Batog - Rzadkowska
 • mgr Monika Lubaszek - Frączek
 • mgr Izabella Mącznik - Sułowska

Psycholodzy:

 • mgr Małgorzata Biednik
 • mgr Marta Dubik
 • mgr Kaja Wieczorek - Socha

 Psycholog-neurologopeda:

 • mgr Anna Nawrocka

Neurologopeda:

 • mgr Agnieszka Gąsior

Terapeuta rodzin, mediator:

 • mgr Barbara Kuczyńska

Rehabilitant:

 • mgr Sylwia Wywiał

Lekarz:

 • lek. med. Władysława Juza-Drwal

Administracja:

 • Małgorzata Gładysz
 • mgr Katarzyna Rynczak

Główny księgowy:

 • mgr inż. Janusz Chudeusz

Informatyk:

 • mgr inż. Jarosław Okrajek

Obsługa:

 • Małgorzata Stopińska
 • Jerzy Rejdak