Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy

 

Od 1 grudnia 2017r. w naszej placówce powstał wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy - w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

 

Świadczymy kompleksowe wsparcie rodzinom z dziećmi z terenu powiatu proszowickiego, od chwili wykrycia niepełnosprawności dziecka lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2017 r. poz.1712) realizujemy następujące zadania:

 

  • udzielamy rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
  • wskazujemy właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
  • wskazujemy jednostki udzielające specjalistycznej pomocy dzieciom;
  • organizujemy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
  • koordynujemy korzystanie z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

 

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do korzystania z Ośrodka.